Vauva käyttää äitiään hyväkseen

Tällä lyhyellä kirjoituksella haluan esittää miten pieni alle kahden vuoden ikäinen lapsi osaa sopeutua äitinsä luonteeseen. Sopeutumisella lapsi varmistaa selviytymisensä.

Uskoni lapsen syntyvän puhtaana tauluna on todistettu vääräksi. Perustan nämä tietoni seuraaviin lähteisiin: Jukka Leppäsen Jyväskylän yliopiston luennot ja Michael Eysenckin kirja Fundamentals of Psychology. Samoin kirjoitukseni perustuu minun omaan elämänkokemukseen.

Pieneltä vauvalta ei voi kysyä mikä kiintymyssuhde hänellä on vanhempaansa.

Vauvan tapaa luoda suhde äitiinsä kutsutaan kiintymykseksi. Normaaleita kiintymyssuhteita on kolme: välttelevä, turvallinen ja ristiriitainen. Ole hyvä ja huomaa että mikään näistä kolmesta suhteesta ei ole häiriökäyttäytymistä. Neljäs kiintymyssuhde on jäsentymätön kiintymyssuhde. Se on häiriökäyttäytymistä, ja jäsentymättömästä kiintymyssuhteesta en tällä kertaa kirjoita.

Normaaleita kiintymyssuhteita on siis kolme.

  1. Välttelevä kiintymys (jota on suomessa noin 65%). Vauva luo tämän kiintymyksen kun sen vanhempi on ollut toistuvasti hylkäävä ja epäsensitiivinen. Lapsi pyrkii välttelevällä käyttäytymisellä pitämään vanhemman lähellään joka muuten poistuisi äänekkään lapsen luota. Näin lapsi ei halua hermostuttaa vanhempaansa omilla signaaleilla.
  2. Turvallinen kiintymys (21%). Tällä lapsella on sensitiivinen vanhempi. Lapsi luottaa aikuiseen. Lapsi siis voi itkeä kun vanhempi poistuu tai lapsi kokee turvattomuutta, ja rauhoittuu kun vanhempi palaa takaisin ja lohduttaa lasta.
  3. Ristiriitainen kiintymys (14%). Vanhempi on ollut epäjohdonmukainen, ailahtelava, vanhempi joskus vastaa ja joskus ei. Lapsi oppii voimistamaan hätäänsä. Eli, lapsi käyttää kaikkia keinoja. Hän itkee sylissä, ja vaikka häntä lohdutetaan hän hän ei rauhoitu.

Vauva tutkimuksessa haasteena on tutkittavien pienten lasten puutteellinen kommunikointitaito. Pieneltä vauvalta ei voi kysyä mikä kiintymyssuhde hänellä on vanhempaansa. Täten kiintymysuhteita selvitetään testeillä, joissa tarkastellaan vauvojen käyttäytymistä. Näiden testien klassikko on Vierastilannetesti. Sen on kehittänyt Mary Ainsworth (1913 – 1999). Kiintymyssuhteiden nimitykset ovat myös Maryn valitsemia. Seitsemän minuutin mittaisella videolla bit.ly/vierastilanne näytetään kolme kiintymyssuhdetta.

Kaikki kolme kiintymyssuhdetta ovat toimivia strategioita vauvan evolutiivisen haasteeseen. Ne ovat selviytymisstrategioita. Vauvalla on sisäsyntyinen valmius vastata miten vanhempi hoitaa häntä. Tavoite on säilyttää suhde äitiinsä. Nämä kolme kiintymyssuhdetta ovat normaalia, ei psykopatologiaa.

Lähteet

Jukka Leppäsen (2020a), (2020b) ja (2020c) luennot, Jyväskylän yliopisto

EYSENCK, M. (2016). Fundamentals of psychology


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *